Skočiť na hlavný obsah

Kontakt

Sídlo spoločnosti

EG STS, s.r.o.

930 02 Orechová Potôň 2066
IČO: 47016264
IČ DPH: SK2023707037

Zapísaná v OR Okresný Súd Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 31731/T

Kontaktný formulár

 
Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasím.
Riaditeľ úseku STS

Ing. Peter Moťovský

Manažér predaja služieb

Ing. Zoltán Laczkó

Vedúci mechanizátor

Ing. Peter Rózsa

Región Západ

Vedúci mechanizátor

Ing. Roman Barczi

Región Tvrdošovce

Vedúci mechanizátor

Ing. Ivan Virgovič

Región Topoľčany

Vedúci mechanizátor

Ing. Barnabás Kovács, PhD.

Región Stred

Vedúci mechanizátor

Ing. Filip Hrubovčák

Región Východ

Markers

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. PETER RÓZSA

 

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. ROMAN BARCZI

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. IVAN VIRGOVIČ

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. BARNABÁS KOVÁCS, PHD.

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. FILIP HRUBOVČÁK