Skočiť na hlavný obsah

Kontakt

Sídlo spoločnosti

EG STS, s.r.o.

930 02 Orechová Potôň 2066
IČO: 47016264
IČ DPH: SK2023707037

Zapísaná v OR Okresný Súd Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 31731/T

Kontaktný formulár

 
Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasím.

DISPEČING

Riaditeľ

Ing. Peter Moťovský

ZÁSTPCA RIADITEĽA / MANAŽÉR PREDAJA SLUŽIEB

Ing. Peter Rózsa

TECHNICKÝ MANAŽÉR

Ing. Jozef Nagy, PhD.

Email: jozef.nagy@egsts.sk

 
KONTROLING

Mgr. František Zilizi

Vedúci mechanizátor - ZÁPAD

Ing. Roman Barczi

Vedúci mechanizátor - STRED

Ing. Jozef Kralina

Email:  jozef.kralina@egsts.sk

 
Vedúci mechanizátor - VÝCHOD

Ing. Marek Výrostko

Email: marek.vyrostko@egsts.sk

 

Markers

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. ROMAN BARCZI

 

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. ROMAN BARCZI

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. IVAN VIRGOVIČ

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
ING. BARNABÁS KOVÁCS, PHD.

VEDÚCI MECHANIZÁTOR
MGR. JAROSLAV ADAM